Klik hier om aan te passen
 

Nieuwsbrief dd 24 augustus

 

Geen concerten meer in 2020

Eerder meldden we u dat we eind augustus een besluit zouden nemen over de concerten in het nieuwe seizoen. Op 19 augustus hebben we, met pijn in het hart, moeten besluiten om de concerten van oktober, november en december te annuleren. In november nemen we een besluit over de rest van het seizoen (januari t/m april 2021). Dat betekent uiteraard ook dat er voorlopig geen kaarten gekocht kunnen worden.

U kent de situatie in de Dorpskerk: fantastisch om een kamerconcert te geven, mooie akoestiek ook, maar met krappe zit- en bijzonder weinig manoeuvreerruimte. We hebben de ruimte uitvoerig opgemeten en er zouden onder de anderhalvemeterregel  maximaal 80 mensen in kunnen. Dat zou nog wel te organiseren zijn. Bijvoorbeeld twee kortere concerten op een avond waarmee 160 mensen bediend kunnen worden. Maar vooral het, onder het anderhalvemeterregime,  binnenkomen en vertrekken levert te veel onveilige situaties op.

We zouden de concerten ook kunnen opnemen en via internet verspreiden (livestream). Wellicht herinnert u zich nog dat wij u een paar maanden geleden vroegen of daar interesse voor is. Te weinig mensen reageerden daar positief op zodat we die mogelijkheid moesten schrappen. Ook hebben we gekeken naar andere locaties met meer ruimte, maar dat biedt voorlopig geen soelaas.

We betreuren deze ontwikkeling zeer: nog niet eerder waren er zolang geen kamermuziekconcerten in Leusden. We betreuren het vooral omdat wij u, onze trouwe bezoekers, toch een beetje in de kou moeten laten staan. We hopen dat de coronaontwikkelingen ons toestaan dat we in 2021 en daarna gewoon alle geprogrammeerde concerten weer kunnen uitvoeren. We zijn al hard bezig om het programma 2021 – 2022 rond te krijgen. Een tipje van de sluier lichten wij in het volgende bericht van deze Nieuwsbrief op.

 

Bezoekers Valleiconcerten steunen de musici massaal.

De coronacrisis brak in maart uit en noodzaakte ons om twee concerten, nl. dat van maart en van april 2020, af te gelasten. Voor één van beide vonden wij een alternatieve datum: 1 oktober, maar in het voorgaande bericht leest u dat ook dat nu definitief van de baan is. Wij vroegen onze abonnementhouders of zij het geld voor deze concerten terug wilden hebben of dat zij het ter beschikking wilden stellen van de gedupeerde musici. Daarop kwamen veel hartverwarmende reacties: voor 274 van de 280 abonnementhouders was dit geen punt: steun aan de musici vonden zij van het grootste belang. Daarmee konden wij, mét een kleine aanvulling uit onze reserves, een vergoeding van 75% van de beide contractbedragen aanbieden. We stuurden u in de Nieuwsbrief van juni al de mail met de reactie van Hannes Minnaar, waaruit blijkt hoezeer men dit gebaar op prijs heeft gesteld.

En over Hannes kunnen wij u nog iets meer vertellen. We zijn tot overeenstemming gekomen voor een nieuw concert in het seizoen 2021 – 2022: op 18 november 2021 speelt hij bij ons zijn Goldbergprogramma waarmee hij vanaf nu furore maakt in den lande!

Overigens, onze trouwe sponsors hebben Valleiconcerten in deze lastige periode niet in de steek gelaten: voor het grootste deel blijven zij ons ook in het komende seizoen ondersteunen. Uiteraard stellen wij dat bijzonder op prijs. Mede daardoor zijn wij in staat om alle musici die in oktober, november en december zouden spelen, een kleine tegemoetkoming in hun gederfde inkomsten te bieden.

 

===========================================================================================
Nieuwsbrief dd  8 juni 202
 

Beste bezoeker van de Valleiconcerten,

 

We hopen dat het goed met u allen gaat!

Wij hebben informatie van u nodig en vragen u om op dit bericht te reageren.

 

Wij breken ons uiteraard het hoofd over de vraag hoe wij het komende concertseizoen kunnen organiseren. Zoals we eerder berichtten nemen wij hierover half augustus definitieve beslissingen.

De mogelijkheid bestaat om concerten met videocamera’s op te nemen en via internet aan geabonneerden te sturen. Dat zou een oplossing kunnen zijn om toch concerten in de Dorpskerk te organiseren en die aan u ter beschikking te stellen. U kunt er dan naar luisteren en kijken via uw computer en mogelijk via uw TV of audio-installatie als u uw computer daarmee kunt verbinden. Deze techniek staat bekend onder de naam videostreaming of livestreaming.

We willen u twee vragen stellen waardoor wij een beter beeld krijgen van wat u wel en niet wenst.

 

  1. Stel dat het de goede kant op blijft gaan met de verspreiding van het virus en we besluiten in augustus om het nieuwe seizoen op de normale manier uit te voeren (zonder videostreaming).

Zou u in dat geval weer een abonnement voor het nieuwe seizoen aanschaffen en vanaf oktober gewoon weer de Dorpskerk bezoeken?

 

  1. Stel dat het ernaar uit ziet dat de 1,5-meterrestricties nog lange tijd blijven gelden en wij besluiten om onze concerten via videostreaming op te nemen. Zou u dan een abonnement kopen om deze concerten thuis mee te maken?

NB: zo’n abonnement zou wel goedkoper zijn dan het normale abonnement.

 

Beantwoorden kunt u het best als volgt doen:

Druk op de knop ‘beantwoorden’ en vul de volgende samenvatting in:

 

Vraag 1:  ja/nee

Vraag 2:  ja/nee

 

Uiteraard heeft u alle vrijheid om opmerkingen, overwegingen, nuanceringen, voorstellen enz. bij uw beantwoording te schrijven.

Aangezien wij uw informatie gebruiken bij onze besluitvorming verzoeken wij u spoedig te reageren.

 

Afgelaste concerten

Wij vroegen de abonnementhouders vorige maand of zij het geld voor de beide afgelaste concerten van maart en april terug willen hebben of dat zij het ter beschikking van de musici willen stellen. Een overgrote meerderheid koos voor het laatste. Met een kleine bijdrage vanuit ons budget hebben wij hierdoor de musici kunnen aanbieden om 75% van het contractbedrag uit te betalen. 

Wij willen u de reactie van Hannes Minnaar die in april voor ons zou spelen niet onthouden:

 

Enorm bedankt voor dit royale gebaar!!

Ik ben er zeer door geraakt, en daarnaast ook erg mee geholpen.

Met geen enkele andere organisator heb ik dit nog meegemaakt.

Grootst mogelijke waardering voor de manier waarop jullie dit hebben aangepakt...

Zou je mijn dank ook aan de abonnementhouders willen overbrengen?

Hartelijke groeten,

Hannes

(Met het Ensemble Elysium dat in maart voor ons zou spelen hebben we hierover nog geen contact gehad omdat de mogelijkheid nog altijd bestaat dat dit concert op 1 oktober alsnog wordt gegeven; wij beslissen hierover in augustus).

 

Uiteraard sluit het bestuur van Valleiconcerten zich volmondig aan bij de woorden van Hannes Minnaar: heel hartelijk dank voor uw bereidwilligheid!

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw reacties op de twee vragen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Valleiconcerten