Nieuwsbrief januari

Concerten afgelast

Zoals gemeld in de vorige Nieuwsbrief hebben wij op 20 januari de actuele situatie besproken. En, het zal u niet ontgaan zijn, die is niet erg positief. Waren wij nog altijd hoopvol om mogelijk een of meerdere concerten van dit seizoen, onder coronacondities, door te kunnen laten gaan, nu hebben we moeten besluiten om het programma definitief te cancelen. Dit met spijt in ons hart want wat is er mooier dan met zoveel liefhebbers een mooi concert te beleven in onze Dorpskerk. En wat is het al lang geleden dat we dat voor het laatst hebben kunnen doen!

Helaas, het is niet anders.

 

Seizoen 2021 – 2022

Maar we richten onze blik hoopvol op betere tijden.

Voor het nieuwe seizoen, dat begint in oktober van dit jaar, hebben we al een paar concerten gepland:

  • Op 14 oktober komt Combattimento Consort. En zoals trouwe bezoekers weten: die horen wij niet voor het eerst in Leusden. Ze brengen een programma om naar uit te zien. Kijk even op hun website onder de knop ‘programma’s 2020 – 21’ en klik dan ‘Frizzante con archi’ aan
  • Op 18 november hebben we meesterpianist Hannes Minnaar vast kunnen leggen. Hij zou april van het vorig jaar bij ons zijn. Zowel hij als wij betreurden het afgelasten van dat concert zeer. Hannes komt graag weer naar Leusden en speelt dan niets minder dan Bach’s Goldbergvariaties, aangevuld met een speciaal voor hem gecomponeerd stuk van Daan Manneke.
  • En Hannes Minnaar is niet de enige meesterpianist in ons programma: op 21 april 2022 speelt Ronald Brautigam bij ons de bedwelmend mooie sonate D960 en de Impromptus D935 van Franz Schubert.

Zodra er meer zeker is over ons nieuwe programma melden wij u dat.

 

Kaarten

Met de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen beginnen wij pas als duidelijk is hoeveel mensen wij in de zaal mogen toelaten. Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk: hoe meer mensen ervan genieten, hoe fijner het concert. Maar op dit moment valt daar nog niets over te zeggen. Zodra daar duidelijkheid over is hoort u dat van ons in een Nieuwsbrief. En wij zeggen u toe: u als abonnee op de Nieuwsbrief hoort dat altijd als eerste zodat u ook als eerste kaarten kunt bestellen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Valleiconcerten

 

 

Nieuwsbrief december

Een maand geleden stuurden wij u een Nieuwsbrief waarin we hoopvol waren over een hervatting van onze concerten (onder coronarestricties) in januari.

Het zal u duidelijk zijn: dat zit er niet in. De nieuwe maatregelen van de regering, die elk podiumoptreden onmogelijk maken, duren ten minste tot 19 januari en het geplande concert met Lenneke Ruiten en Tom Jansen is op 14 januari: streep erdoor dus.

Op 20 januari komen wij, corona volente, weer bij elkaar om te bespreken wat de situatie van dat moment wel en niet mogelijk maakt voor Valleiconcerten. Wij berichten u daar snel daarna over.

 

Inmiddels wensen wij u, alle restricties terzijde leggend, mooie kerstdagen en een voorspoedig en hopelijk concertrijk nieuw jaar.

 

Het bestuur van Valleiconcerten

 

Blijf gezond en u hoort weer van ons als er meer duidelijk is!

 

 

Nieuwsbrief november

Het is tijd om u bij te praten over wat we de afgelopen weken gedaan hebben en wat dat voor de naaste toekomst betekent.

Vooruitlopend op het onderstaande: als alles meezit is er weer een Valleiconcert op 14 januari 2021.

 

Andere locatie

Omdat de Dorpskerk nogal krap is hebben we gezocht naar een andere locatie voor de concerten. Overigens is dat niet alleen interessant voor het organiseren van concerten in coronatijd maar ook voor daarna. Dit vanwege zaken die we al eerder noemden zoals de beperkte parkeergelegenheid in Leusden Zuid. We vergeten daarbij zeker niet dat de Dorpskerk ook heel belangrijke pluspunten heeft zoals de akoestiek en de sfeer.

We hebben contact gelegd met de eigenaar van de Koningshof (de Ger. Vrijgem. Kerk aan de Hamersveldseweg). Onze beoordeling is dat deze accommodatie op veel punten beter scoort dan de Dorpskerk: gemakkelijker parkeren, veel ruimer en betere voorzieningen. Maar juist niet op de punten waarom wij zo graag een concert in de Dorpskerk horen: de akoestiek en de sfeer.

We hebben besloten dat we, als er geen coronabeperkingen meer zijn, in ieder geval één keer een concert in de Koningshof organiseren om te bezien hoe de akoestiek is als de zaal vol zit met publiek.

Ook hebben we gekeken of de Marcuskerk in de Biezenkamp een aanvaardbaar alternatief is. Vanwege onvoldoende ruimte voor de musici op het podium en problemen met de akoestiek valt die accommodatie echter af.

 

Wat gaan we doen.

We willen erg graag weer concerten geven, ook al is het met ‘coronabeperkingen’. Daarom hebben we het volgende besloten.

Zodra de anderhalvemetermaatregel de enige restrictie is (dus niet: ‘kerk gesloten’, zoals nu, of: ‘max 30’) gaan we van start. In overleg met de musici spelen we dan het afgesproken concert één maal of twee keer een korter concert. Als het zover is hoort u daar uitgebreid over via de Leusder Krant en de Nieuwsbrief. De eerste mogelijkheid is het concert op 14 januari; op 9 december besluiten we of het inderdaad door kan gaan.

En dan de vraag wáár we dat gaan doen. Gezien de slechte akoestiek, in ieder geval met een voor éénderde gevulde zaal, doen we dat niet in de Koningshof maar in onze vertrouwde locatiede Dorpskerk. Onder de anderhalvemeterrestrictie kunnen daar maximaal ca. 80 mensen in.

U hoort zo spoedig mogelijk na 9 december van ons.

 

 

Programma

Aangezien we voor dit seizoen geen brochure hebben gemaakt vermelden we de geplande concerten van januari t/m april 2021 hier nog een keer.

 

14 januari               Lenneke Ruiten sopraan, Thom Jansen piano

                               Liederen van Brahms, Strauss, Wolf, Debussy en Britten

11 februari              Delta Pianotrio

                               Haydn                      Pianotrio nr. 44 in E, Hob. XV 28

                               Beethoven                Pianotrio nr. 3, in c, Op. 1

                               Ravel                       Pianotrio in a

25 Maart                Lena Neudaue viool, Wen Xiao Zheng altviool, Rick Stotijn  contrabas, Danjulo Ishizaka cello, Silke                                         Avenhaus piano

                              Vaughan Williams      Pianokwintet in c

                              Cruixent,Tapio Räihälä, Resch, Schachtmer, Lazi: Vijf korte reflecties op het lied “Die Forelle” van F.                                      Schubert

                               Schubert                   Forellenkwintet  Op. Post 114 A gr.t, D 667

15 april                   Daniel van der Hoeven      piano

                               S. Bach Franse Suite nr. 2, in c, BWV 813                                    

                               Prokovief                 Tien delen uit Romeo en Julia Op. 75

                               Schumann              Symphonische Etudes Op.13

 

NB: de concertprogramma’s kunnen uiteraard veranderen als er op een avond twee kortere concerten gegeven worden.

 

Reageer

Wij stellen het zeer op prijs om iets van u te horen.

Als u iets wilt opmerken of vragen, doet u dat dan door met een mailbericht te antwoorden op deze nieuwsbrief.

 

Tot zover.

Blijf gezond en u hoort weer van ons als er meer duidelijk is!

 

Het bestuur van Valleiconcerten

Nieuwsbrief oktober

 

Helaas zijn er in de komende maanden geen concerten vanwege de coronacrisis; we hebben u daarover in de vorige Nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Half november nemen we een beslissing over de geplande concerten van januari t/m april 2021; direct daarna hoort u van ons.

 

Concertlocatie

Een mogelijkheid om ‘in coronatijden’ toch concerten te organiseren is het gebruik maken van een andere plek. U weet dat de Dorpskerk weliswaar een mooie karakteristieke zaal is maar de ruimte is krap. We hebben uitgerekend dat er met de anderhalvemeterrestrictie plaats is voor maximaal 80 bezoekers. Met name het binnenkomen en het vertrekken van het publiek levert, ook bij dit aantal,  ons hoofdbrekens op. We wezen daar ook in de vorige Nieuwsbrief al op.

We hebben contact gezocht met het bedrijf AFAS. Het zal u niet ontgaan zijn dat er een grote nieuwe theaterzaal gebouwd is in een glazen koepel aan de Randweg. Het was snel duidelijk dat dit geen resultaat oplevert: de kosten van deze zaal zouden de prijzen van onze kaarten meer dan drie keer zo hoog maken. Daar komt bij dat de zaal veel te groot is voor kamermuziekconcerten.

Momenteel kijken we naar andere alternatieven in Leusden. Zodra er op dat gebied resultaten in zicht komen hoort u van ons. Overigens, als u suggesties heeft zijn wij daar uiteraard zeer in geïnteresseerd.

 

Vacature

Het is heel fijn om naar concerten te luisteren, maar het is misschien nog wel leuker om ze ook te organiseren.

Ons bestuur bestaat momenteel uit slechts vier mensen (plus onze programmeur Frits Kroese): Corinne van Dis, Elly van der Hoeve, Tijs Rolle en Emmy Theron Mulder. Eigenlijk is dat een beetje te krap. Daarom doen wij (nogmaals) een oproep. Met name op het gebied van voorlichting en public relations zouden wij versterking kunnen gebruiken. Mogelijk bent u zelf geïnteresseerd maar u helpt ons ook door op mogelijke andere geïnteresseerden te wijzen.

In beide gevallen of voor informatie kunt u contact opnemen met de secretatis, Corinne van Dis. Maar een bericht is ook voldoende. (info@valleiconcerten.nl of 0651145885).

 

ANBI

De Stichting Valleiconcerten is een zogenaamde ANBI-organisatie (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Wie een gift aan een club met een ANBI-status geeft (eenmalig of periodiek) mag die, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook de organisatie zelf hoeft geen belasting te betalen wat vooral bij nalatenschappen gunstig is. Dit is goed voor u om te weten als u overweegt om het werk van Valleiconcerten te ondersteunen met een gift of een legaat. Valleiconcerten hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld volledig gebruiken voor de organisatie van nog mooiere en betere concerten.

 

Nieuwsbrief dd 24 augustus

 

Geen concerten meer in 2020

Eerder meldden we u dat we eind augustus een besluit zouden nemen over de concerten in het nieuwe seizoen. Op 19 augustus hebben we, met pijn in het hart, moeten besluiten om de concerten van oktober, november en december te annuleren. In november nemen we een besluit over de rest van het seizoen (januari t/m april 2021). Dat betekent uiteraard ook dat er voorlopig geen kaarten gekocht kunnen worden.

U kent de situatie in de Dorpskerk: fantastisch om een kamerconcert te geven, mooie akoestiek ook, maar met krappe zit- en bijzonder weinig manoeuvreerruimte. We hebben de ruimte uitvoerig opgemeten en er zouden onder de anderhalvemeterregel  maximaal 80 mensen in kunnen. Dat zou nog wel te organiseren zijn. Bijvoorbeeld twee kortere concerten op een avond waarmee 160 mensen bediend kunnen worden. Maar vooral het, onder het anderhalvemeterregime,  binnenkomen en vertrekken levert te veel onveilige situaties op.

We zouden de concerten ook kunnen opnemen en via internet verspreiden (livestream). Wellicht herinnert u zich nog dat wij u een paar maanden geleden vroegen of daar interesse voor is. Te weinig mensen reageerden daar positief op zodat we die mogelijkheid moesten schrappen. Ook hebben we gekeken naar andere locaties met meer ruimte, maar dat biedt voorlopig geen soelaas.

We betreuren deze ontwikkeling zeer: nog niet eerder waren er zolang geen kamermuziekconcerten in Leusden. We betreuren het vooral omdat wij u, onze trouwe bezoekers, toch een beetje in de kou moeten laten staan. We hopen dat de coronaontwikkelingen ons toestaan dat we in 2021 en daarna gewoon alle geprogrammeerde concerten weer kunnen uitvoeren. We zijn al hard bezig om het programma 2021 – 2022 rond te krijgen. Een tipje van de sluier lichten wij in het volgende bericht van deze Nieuwsbrief op.

 

Bezoekers Valleiconcerten steunen de musici massaal.

De coronacrisis brak in maart uit en noodzaakte ons om twee concerten, nl. dat van maart en van april 2020, af te gelasten. Voor één van beide vonden wij een alternatieve datum: 1 oktober, maar in het voorgaande bericht leest u dat ook dat nu definitief van de baan is. Wij vroegen onze abonnementhouders of zij het geld voor deze concerten terug wilden hebben of dat zij het ter beschikking wilden stellen van de gedupeerde musici. Daarop kwamen veel hartverwarmende reacties: voor 274 van de 280 abonnementhouders was dit geen punt: steun aan de musici vonden zij van het grootste belang. Daarmee konden wij, mét een kleine aanvulling uit onze reserves, een vergoeding van 75% van de beide contractbedragen aanbieden. We stuurden u in de Nieuwsbrief van juni al de mail met de reactie van Hannes Minnaar, waaruit blijkt hoezeer men dit gebaar op prijs heeft gesteld.

En over Hannes kunnen wij u nog iets meer vertellen. We zijn tot overeenstemming gekomen voor een nieuw concert in het seizoen 2021 – 2022: op 18 november 2021 speelt hij bij ons zijn Goldbergprogramma waarmee hij vanaf nu furore maakt in den lande!

Overigens, onze trouwe sponsors hebben Valleiconcerten in deze lastige periode niet in de steek gelaten: voor het grootste deel blijven zij ons ook in het komende seizoen ondersteunen. Uiteraard stellen wij dat bijzonder op prijs. Mede daardoor zijn wij in staat om alle musici die in oktober, november en december zouden spelen, een kleine tegemoetkoming in hun gederfde inkomsten te bieden.

 

===========================================================================================
Nieuwsbrief dd  8 juni 202
 

Beste bezoeker van de Valleiconcerten,

 

We hopen dat het goed met u allen gaat!

Wij hebben informatie van u nodig en vragen u om op dit bericht te reageren.

 

Wij breken ons uiteraard het hoofd over de vraag hoe wij het komende concertseizoen kunnen organiseren. Zoals we eerder berichtten nemen wij hierover half augustus definitieve beslissingen.

De mogelijkheid bestaat om concerten met videocamera’s op te nemen en via internet aan geabonneerden te sturen. Dat zou een oplossing kunnen zijn om toch concerten in de Dorpskerk te organiseren en die aan u ter beschikking te stellen. U kunt er dan naar luisteren en kijken via uw computer en mogelijk via uw TV of audio-installatie als u uw computer daarmee kunt verbinden. Deze techniek staat bekend onder de naam videostreaming of livestreaming.

We willen u twee vragen stellen waardoor wij een beter beeld krijgen van wat u wel en niet wenst.

 

  1. Stel dat het de goede kant op blijft gaan met de verspreiding van het virus en we besluiten in augustus om het nieuwe seizoen op de normale manier uit te voeren (zonder videostreaming).

Zou u in dat geval weer een abonnement voor het nieuwe seizoen aanschaffen en vanaf oktober gewoon weer de Dorpskerk bezoeken?

 

  1. Stel dat het ernaar uit ziet dat de 1,5-meterrestricties nog lange tijd blijven gelden en wij besluiten om onze concerten via videostreaming op te nemen. Zou u dan een abonnement kopen om deze concerten thuis mee te maken?

NB: zo’n abonnement zou wel goedkoper zijn dan het normale abonnement.

 

Beantwoorden kunt u het best als volgt doen:

Druk op de knop ‘beantwoorden’ en vul de volgende samenvatting in:

 

Vraag 1:  ja/nee

Vraag 2:  ja/nee

 

Uiteraard heeft u alle vrijheid om opmerkingen, overwegingen, nuanceringen, voorstellen enz. bij uw beantwoording te schrijven.

Aangezien wij uw informatie gebruiken bij onze besluitvorming verzoeken wij u spoedig te reageren.

 

Afgelaste concerten

Wij vroegen de abonnementhouders vorige maand of zij het geld voor de beide afgelaste concerten van maart en april terug willen hebben of dat zij het ter beschikking van de musici willen stellen. Een overgrote meerderheid koos voor het laatste. Met een kleine bijdrage vanuit ons budget hebben wij hierdoor de musici kunnen aanbieden om 75% van het contractbedrag uit te betalen. 

Wij willen u de reactie van Hannes Minnaar die in april voor ons zou spelen niet onthouden:

 

Enorm bedankt voor dit royale gebaar!!

Ik ben er zeer door geraakt, en daarnaast ook erg mee geholpen.

Met geen enkele andere organisator heb ik dit nog meegemaakt.

Grootst mogelijke waardering voor de manier waarop jullie dit hebben aangepakt...

Zou je mijn dank ook aan de abonnementhouders willen overbrengen?

Hartelijke groeten,

Hannes

(Met het Ensemble Elysium dat in maart voor ons zou spelen hebben we hierover nog geen contact gehad omdat de mogelijkheid nog altijd bestaat dat dit concert op 1 oktober alsnog wordt gegeven; wij beslissen hierover in augustus).

 

Uiteraard sluit het bestuur van Valleiconcerten zich volmondig aan bij de woorden van Hannes Minnaar: heel hartelijk dank voor uw bereidwilligheid!

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw reacties op de twee vragen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Valleiconcerten