Nieuwsbericht dd 24 augustus
Woensdag 19 augustus heeft het bestuur besloten om geen concerten te laten plaatsvinden in oktober t/m december 2020. Het bestuur ziet geen mogelijkheden voor concerten in de Dorpskerk die zij veilig en corona-proof vindt.
U vindt meer informatie in de nieuwsbrief die u kunt vinden onder het subkopje "nieuwsbrieven" .
Voor de overige concerten van seizoen 20-21 wordt in november een besluit genomen.
 8 juni 2020 is per email een nieuwsbrief gestuurd naar onze bezoekers. De tekst staat hieronder

 

Beste bezoeker van de Valleiconcerten,

 

We hopen dat het goed met u allen gaat!

Wij hebben informatie van u nodig en vragen u om op dit bericht te reageren.

 

Wij breken ons uiteraard het hoofd over de vraag hoe wij het komende concertseizoen kunnen organiseren. Zoals we eerder berichtten nemen wij hierover half augustus definitieve beslissingen.

De mogelijkheid bestaat om concerten met videocamera’s op te nemen en via internet aan geabonneerden te sturen. Dat zou een oplossing kunnen zijn om toch concerten in de Dorpskerk te organiseren en die aan u ter beschikking te stellen. U kunt er dan naar luisteren en kijken via uw computer en mogelijk via uw TV of audio-installatie als u uw computer daarmee kunt verbinden. Deze techniek staat bekend onder de naam videostreaming of livestreaming.

We willen u twee vragen stellen waardoor wij een beter beeld krijgen van wat u wel en niet wenst.

 

  1. Stel dat het de goede kant op blijft gaan met de verspreiding van het virus en we besluiten in augustus om het nieuwe seizoen op de normale manier uit te voeren (zonder videostreaming).

Zou u in dat geval weer een abonnement voor het nieuwe seizoen aanschaffen en vanaf oktober gewoon weer de Dorpskerk bezoeken?

 

  1. Stel dat het ernaar uit ziet dat de 1,5-meterrestricties nog lange tijd blijven gelden en wij besluiten om onze concerten via videostreaming op te nemen. Zou u dan een abonnement kopen om deze concerten thuis mee te maken?

NB: zo’n abonnement zou wel goedkoper zijn dan het normale abonnement.

 

Beantwoord is via de website niet mogelijk. Wel via de mail: info@valleiconcerten.nl :

 

Vraag 1:  ja/nee

Vraag 2:  ja/nee

 

Uiteraard heeft u alle vrijheid om opmerkingen, overwegingen, nuanceringen, voorstellen enz. bij uw beantwoording te schrijven.

Aangezien wij uw informatie gebruiken bij onze besluitvorming verzoeken wij u spoedig te reageren.

  

Afgelaste concerten

Wij vroegen de abonnementhouders vorige maand of zij het geld voor de beide afgelaste concerten van maart en april terug willen hebben of dat zij het ter beschikking van de musici willen stellen. Een overgrote meerderheid koos voor het laatste. Met een kleine bijdrage vanuit ons budget hebben wij hierdoor de musici kunnen aanbieden om 75% van het contractbedrag uit te betalen. 

Wij willen u de reactie van Hannes Minnaar die in april voor ons zou spelen niet onthouden:

 

Enorm bedankt voor dit royale gebaar!!

Ik ben er zeer door geraakt, en daarnaast ook erg mee geholpen.

Met geen enkele andere organisator heb ik dit nog meegemaakt.

Grootst mogelijke waardering voor de manier waarop jullie dit hebben aangepakt...

Zou je mijn dank ook aan de abonnementhouders willen overbrengen?

Hartelijke groeten,

Hannes

(Met het Ensemble Elysium dat in maart voor ons zou spelen hebben we hierover nog geen contact gehad omdat de mogelijkheid nog altijd bestaat dat dit concert op 1 oktober alsnog wordt gegeven; wij beslissen hierover in augustus).

 

Uiteraard sluit het bestuur van Valleiconcerten zich volmondig aan bij de woorden van Hannes Minnaar: heel hartelijk dank voor uw bereidwilligheid!

  

Wij danken u hartelijk voor uw reacties op de twee vragen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Valleiconcerten

 

 april 2020

Afgelaste en uitgestelde concerten seizoen 2019 - 2020


Door de voorschriften van de regering i.v.m. het bestrijden van het coronavirus zijn de laatste twee concerten van het seizoen 2019 – 2020 niet doorgegaan.
Voor het concert van 19 maart van het ensemble Elysium is een vervangende datum vastgesteld: 1 oktober 2020.

De abonnementskaart van het seizoen 2019 - 2020 geeft toegang tot dit uitgestelde concert.

Overigens wordt in de tweede helft van augustus besloten of dit uitgestelde concert al of niet door kan gaan.

Dit is afhankelijk van de regelgeving omtrent de coronacrisis op dat moment.

Het nieuwe seizoen

Het programma voor het nieuwe seizoen 2020 -2021 staat beschreven op de betreffende pagina.

De ontwikkeling van de coronacrisis en van de regeringsvoorschriften t.b.v. de bestrijding van de pandemie, is erg onzeker. Daarom is de vraag of en zo ja op welke wijze de concerten van het nieuwe seizoen doorgang kunnen vinden op dit moment niet te beantwoorden.

In de tweede helft van augustus neemt het bestuur van Valleiconcerten hierover een beslissing.

Dit betekent dat ook de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen is uitgesteld tot na augustus. Zie ook de pagina 'Verkoop'.

Inschrijven op nieuwsbrief Valleiconcerten

Belangstellenden kunnen een (gratis) nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Valleiconcerten.

Wij willen met deze nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van zaken die met de Valleiconcerten te maken hebben.

In de nieuwsbrief staan praktische zaken (zoals over parkeren rond de Dorpskerk of over vervanging van musici door ziekte), maar ook onderwerpen die voor onze concertgangers en andere muziekliefhebbers van belang kunnen zijn (zoals aandacht voor musici die eerder bij ons optraden of binnenkort zullen optreden).

 

 

Met de 50+ bus naar de Valleiconcerten

Met de '50+ bus' kunt u ook naar de Valleiconcerten komen. Wanneer u belt met het 'Huis van Leusden', telefoon 033 3034444, kunt u dat regelen. De chauffeur haalt u thuis op en brengt u na het concert weer terug. En hij is tijdens de concerten aanwezig. Een 'retourtje Valleiconcerten' kost € 3,20 per persoon (prijswijzigingen voorbehouden). Reserveren is noodzakelijk.