Nieuwsbrief november 2020

  

Beste abonnee op de Nieuwsbrief Valleiconcerten

Het is tijd om u bij te praten over wat we de afgelopen weken gedaan hebben en wat dat voor de naaste toekomst betekent.

Vooruitlopend op het onderstaande: als alles meezit is er weer een Valleiconcert op 14 januari 2021.

 

Andere locatie

Omdat de Dorpskerk nogal krap is hebben we gezocht naar een andere locatie voor de concerten. Overigens is dat niet alleen interessant voor het organiseren van concerten in coronatijd maar ook voor daarna. Dit vanwege zaken die we al eerder noemden zoals de beperkte parkeergelegenheid in Leusden Zuid. We vergeten daarbij zeker niet dat de Dorpskerk ook heel belangrijke pluspunten heeft zoals de akoestiek en de sfeer.

We hebben contact gelegd met de eigenaar van de Koningshof (de Ger. Vrijgem. Kerk aan de Hamersveldseweg). Onze beoordeling is dat deze accommodatie op veel punten beter scoort dan de Dorpskerk: gemakkelijker parkeren, veel ruimer en betere voorzieningen. Maar juist niet op de punten waarom wij zo graag een concert in de Dorpskerk horen: de akoestiek en de sfeer.

We hebben besloten dat we, als er geen coronabeperkingen meer zijn, in ieder geval één keer een concert in de Koningshof organiseren om te bezien hoe de akoestiek is als de zaal vol zit met publiek.

Ook hebben we gekeken of de Marcuskerk in de Biezenkamp een aanvaardbaar alternatief is. Vanwege onvoldoende ruimte voor de musici op het podium en problemen met de akoestiek valt die accommodatie echter af.

 

Wat gaan we doen.

We willen erg graag weer concerten geven, ook al is het met ‘coronabeperkingen’. Daarom hebben we het volgende besloten.

Zodra de anderhalvemetermaatregel de enige restrictie is (dus niet: ‘kerk gesloten’, zoals nu, of: ‘max 30’) gaan we van start. In overleg met de musici spelen we dan het afgesproken concert één maal of twee keer een korter concert. Als het zover is hoort u daar uitgebreid over via de Leusder Krant en de Nieuwsbrief. De eerste mogelijkheid is het concert op 14 januari; op 9 december besluiten we of het inderdaad door kan gaan.

En dan de vraag wáár we dat gaan doen. Gezien de slechte akoestiek, in ieder geval met een voor éénderde gevulde zaal, doen we dat niet in de Koningshof maar in onze vertrouwde locatiede Dorpskerk. Onder de anderhalvemeterrestrictie kunnen daar maximaal ca. 80 mensen in.

U hoort zo spoedig mogelijk na 9 december van ons.

 

 

Programma

Aangezien we voor dit seizoen geen brochure hebben gemaakt vermelden we de geplande concerten van januari t/m april 2021 hier nog een keer.

 

14 januari               Lenneke Ruiten sopraan, Thom Jansen piano

Liederen van Brahms, Strauss, Wolf, Debussy en Britten

11 februari              Delta Pianotrio

Haydn                      Pianotrio nr. 44 in E, Hob. XV 28

Beethoven                Pianotrio nr. 3, in c, Op. 1

Ravel                       Pianotrio in a

25 Maart                Lena Neudaue viool, Wen Xiao Zheng altviool, Rick Stotijn  contrabas, Danjulo Ishizaka cello, Silke Avenhaus piano

Vaughan Williams      Pianokwintet in c

Cruixent,Tapio Räihälä, Resch, Schachtmer, Lazi: Vijf korte reflecties op het lied “Die Forelle” van F. Schubert

Schubert                   Forellenkwintet  Op. Post 114 A gr.t, D 667

15 april                   Daniel van der Hoeven      piano

  1. S. Bach Franse Suite nr. 2, in c, BWV 813                                    

Prokovief                 Tien delen uit Romeo en Julia Op. 75

Schumann              Symphonische Etudes Op.13

 

NB: de concertprogramma’s kunnen uiteraard veranderen als er op een avond twee kortere concerten gegeven worden.

 

Reageer

Wij stellen het zeer op prijs om iets van u te horen.

Als u iets wilt opmerken of vragen, doet u dat dan door met een mailbericht te antwoorden op deze nieuwsbrief.

 

Tot zover.

Blijf gezond en u hoort weer van ons als er meer duidelijk is!

 

Het bestuur van Valleiconcerten

 

Nieuwsbericht dd 24 augustus
Woensdag 19 augustus heeft het bestuur besloten om geen concerten te laten plaatsvinden in oktober t/m december 2020. Het bestuur ziet geen mogelijkheden voor concerten in de Dorpskerk die zij veilig en corona-proof vindt.
U vindt meer informatie in de nieuwsbrief die u kunt vinden onder het subkopje "nieuwsbrieven" .
Voor de overige concerten van seizoen 20-21 wordt in november een besluit genomen.
 8 juni 2020 is per email een nieuwsbrief gestuurd naar onze bezoekers. De tekst staat hieronder

 

Beste bezoeker van de Valleiconcerten,

 

We hopen dat het goed met u allen gaat!

Wij hebben informatie van u nodig en vragen u om op dit bericht te reageren.

 

Wij breken ons uiteraard het hoofd over de vraag hoe wij het komende concertseizoen kunnen organiseren. Zoals we eerder berichtten nemen wij hierover half augustus definitieve beslissingen.

De mogelijkheid bestaat om concerten met videocamera’s op te nemen en via internet aan geabonneerden te sturen. Dat zou een oplossing kunnen zijn om toch concerten in de Dorpskerk te organiseren en die aan u ter beschikking te stellen. U kunt er dan naar luisteren en kijken via uw computer en mogelijk via uw TV of audio-installatie als u uw computer daarmee kunt verbinden. Deze techniek staat bekend onder de naam videostreaming of livestreaming.

We willen u twee vragen stellen waardoor wij een beter beeld krijgen van wat u wel en niet wenst.

 

  1. Stel dat het de goede kant op blijft gaan met de verspreiding van het virus en we besluiten in augustus om het nieuwe seizoen op de normale manier uit te voeren (zonder videostreaming).

Zou u in dat geval weer een abonnement voor het nieuwe seizoen aanschaffen en vanaf oktober gewoon weer de Dorpskerk bezoeken?

 

  1. Stel dat het ernaar uit ziet dat de 1,5-meterrestricties nog lange tijd blijven gelden en wij besluiten om onze concerten via videostreaming op te nemen. Zou u dan een abonnement kopen om deze concerten thuis mee te maken?

NB: zo’n abonnement zou wel goedkoper zijn dan het normale abonnement.

 

Beantwoord is via de website niet mogelijk. Wel via de mail: info@valleiconcerten.nl :

 

Vraag 1:  ja/nee

Vraag 2:  ja/nee

 

Uiteraard heeft u alle vrijheid om opmerkingen, overwegingen, nuanceringen, voorstellen enz. bij uw beantwoording te schrijven.

Aangezien wij uw informatie gebruiken bij onze besluitvorming verzoeken wij u spoedig te reageren.

  

Afgelaste concerten

Wij vroegen de abonnementhouders vorige maand of zij het geld voor de beide afgelaste concerten van maart en april terug willen hebben of dat zij het ter beschikking van de musici willen stellen. Een overgrote meerderheid koos voor het laatste. Met een kleine bijdrage vanuit ons budget hebben wij hierdoor de musici kunnen aanbieden om 75% van het contractbedrag uit te betalen. 

Wij willen u de reactie van Hannes Minnaar die in april voor ons zou spelen niet onthouden:

 

Enorm bedankt voor dit royale gebaar!!

Ik ben er zeer door geraakt, en daarnaast ook erg mee geholpen.

Met geen enkele andere organisator heb ik dit nog meegemaakt.

Grootst mogelijke waardering voor de manier waarop jullie dit hebben aangepakt...

Zou je mijn dank ook aan de abonnementhouders willen overbrengen?

Hartelijke groeten,

Hannes

(Met het Ensemble Elysium dat in maart voor ons zou spelen hebben we hierover nog geen contact gehad omdat de mogelijkheid nog altijd bestaat dat dit concert op 1 oktober alsnog wordt gegeven; wij beslissen hierover in augustus).

 

Uiteraard sluit het bestuur van Valleiconcerten zich volmondig aan bij de woorden van Hannes Minnaar: heel hartelijk dank voor uw bereidwilligheid!

  

Wij danken u hartelijk voor uw reacties op de twee vragen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Valleiconcerten

 

 april 2020

Afgelaste en uitgestelde concerten seizoen 2019 - 2020


Door de voorschriften van de regering i.v.m. het bestrijden van het coronavirus zijn de laatste twee concerten van het seizoen 2019 – 2020 niet doorgegaan.
Voor het concert van 19 maart van het ensemble Elysium is een vervangende datum vastgesteld: 1 oktober 2020.

De abonnementskaart van het seizoen 2019 - 2020 geeft toegang tot dit uitgestelde concert.

Overigens wordt in de tweede helft van augustus besloten of dit uitgestelde concert al of niet door kan gaan.

Dit is afhankelijk van de regelgeving omtrent de coronacrisis op dat moment.

Het nieuwe seizoen

Het programma voor het nieuwe seizoen 2020 -2021 staat beschreven op de betreffende pagina.

De ontwikkeling van de coronacrisis en van de regeringsvoorschriften t.b.v. de bestrijding van de pandemie, is erg onzeker. Daarom is de vraag of en zo ja op welke wijze de concerten van het nieuwe seizoen doorgang kunnen vinden op dit moment niet te beantwoorden.

In de tweede helft van augustus neemt het bestuur van Valleiconcerten hierover een beslissing.

Dit betekent dat ook de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen is uitgesteld tot na augustus. Zie ook de pagina 'Verkoop'.

Inschrijven op nieuwsbrief Valleiconcerten

Belangstellenden kunnen een (gratis) nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Valleiconcerten.

Wij willen met deze nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van zaken die met de Valleiconcerten te maken hebben.

In de nieuwsbrief staan praktische zaken (zoals over parkeren rond de Dorpskerk of over vervanging van musici door ziekte), maar ook onderwerpen die voor onze concertgangers en andere muziekliefhebbers van belang kunnen zijn (zoals aandacht voor musici die eerder bij ons optraden of binnenkort zullen optreden).

 

 

Met de 50+ bus naar de Valleiconcerten

Met de '50+ bus' kunt u ook naar de Valleiconcerten komen. Wanneer u belt met het 'Huis van Leusden', telefoon 033 3034444, kunt u dat regelen. De chauffeur haalt u thuis op en brengt u na het concert weer terug. En hij is tijdens de concerten aanwezig. Een 'retourtje Valleiconcerten' kost € 3,20 per persoon (prijswijzigingen voorbehouden). Reserveren is noodzakelijk.