LOSSE KAARTEN CONCERTEN DORPSKERK tweede helft seizoen 20-21
Contact over de verkoop van losse kaarten kan via kaarten@valleiconcerten.nl  of 033-4945643
Een kaart kost € 20,- per concert. Voor jongeren tot 18 jaar € 7,-.
Kaarten te bestellen tot 7 dagen voor het concert door het totaalbedrag over te maken naar NL06RABO0335919677 met vermelding van:
• aantal en soort kaarten, welk concert
• adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
De bestelde kaarten worden u toegezonden