SEIZOEN 2021-2022
 
Losse kaarten DORPSKERK  

Voor elk concert zijn losse kaarten te bestellen.

Een kaart kost € 20,- per concert

Jongeren tot 18 jaar betalen € 7,50

 

Kaarten zijn te bestellen tot 2 dagen voor het concert door het totaalbedrag over te maken naar NL06RABO0335919677 met vermelding van:
• aantal kaarten, datum concert
• adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer

 

Als uw bestelling een week of langer voorafgaande aan het concert binnen is sturen wij uw kaarten per post. Als uw bestelling later binnen is liggen uw kaarten gereed op de avond van het concert op de ontvangsttafel in de kerk.

  

Contact over de verkoop van kaarten kan via kaarten@valleiconcerten.nl. of  telefonisch 033-4945643