Nieuws

Inschrijven op nieuwsbrief Valleiconcerten

Sinds het begin van het lopende seizoen 2017 – 2018 kunnen abonnees van de Valleiconcerten en andere belangstellenden, een (gratis) nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Valleiconcerten. Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten wil met deze nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van onderwerpen die betrekking hebben tot de Valleiconcerten.

Onderwerpen in de nieuwsbrief zijn van praktische aard (zoals over het parkeren rond de Dorpskerk, of de vervanging door ziekte van de pianist in ons openingsconcert), maar kunnen ook gaan over zaken die voor onze concertgangers van belang (kunnen) zijn (zoals aandacht voor de musici die eerder bij ons optraden, of binnenkort zullen optreden).

Wie deze nieuwsbrief -waarvan er inmiddels enkele werden verzonden- wil ontvangen, kan dit per e-mail laten weten aan info@valleiconcerten.nl onder vermelding van uw naam en uw woon- en e-mailadres.

Familieconcert voortaan in herfstvakantie

Het familieconcert van de Stichting Valleiconcerten wordt voortaan op de laatste zondag van de herfstvakantie gehouden en niet meer op de laatste zondag van de Kerstvakantie.

Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten heeft hiertoe besloten, omdat de Kerstvakantie voor veel gezinnen een ‘overvol’ programma kent met de Kerstdagen en de jaarwisseling.

De familieconcerten worden al sinds 2005 gegeven en passen bij de doelstelling van de Stichting Valleiconcerten om (jonge) kinderen spelenderwijs met klassieke muziek te laten kennismaken.  

Het familieconcert vindt, met medewerking van sponsor VODW in Leusden, plaats in het atrium van het hoofdkantoor van VODW aan het Leusdereind 52 in Leusden. En begint ’s middags om 14.00 uur. 

Het familieconcert maakt geen deel uit van het abonnement. Toegangskaarten kosten € 5 voor kinderen en € 10 voor volwassenen en zijn te bestellen door het totaalbedrag over te maken naar rekening NL06 RABO 033 59 19 677 t.n.v. Valleiconcerten te Leusden met vermelding van ‘familieconcert 2017’ en met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, alsmede uw volledige adresgegevens.   

Met de 50-Plus Bus naar de Valleiconcerten?

Dat kan.
De bus haalt u thuis op en brengt u naar de Dorpskerk voor
een gering bedrag (onder voorbehoud) van € 3,20 en de chauffeur brengt u
na afloop weer naar huis. De chauffeur is gedurende het concert aanwezig.
Voor meer informatie: Tel: 033-3034444.