Nieuws

Brochure nieuwe seizoen komt 12 april uit

De brochure met alle Valleiconcerten in het nieuwe seizoen 2018 – 2019 wordt op 12 april aanstaande uitgereikt aan de bezoekers van het slotconcert op 12 april aanstaande.

Het nieuwe seizoen, met wederom zeven kamermuziekconcerten en een familieconcert, is het 45ste seizoen van de Stichting Valleiconcerten, ofwel het 9de lustrumseizoen. Het wordt een mooi lustrumseizoen, dat met een heel bijzonder slotconcert zal worden afgesloten. Noteert u dié datum maar alvast in uw agenda: 25 april 2019!

De verkoop van nieuwe abonnementen en losse kaarten begint officieel op 19 april. Een abonnement (voor zeven concerten) kost € 120.= Losse kaarten kosten € 20,= en voor jongeren tot 18 jaar € 7,=

Abonnementen en losse kaarten zijn te bestellen door het totaalbedrag over te maken naar rekening NL 06 RABO 033.59.19.677 ten name van ‘Valleiconcerten Leusden’, onder vermelding van het aantal abonnementen en/of kaarten, adres inclusief postcode en woonplaats.

Het nieuwe seizoenprogramma zal vanaf 19 april op de website staan onder het kopje ‘Programma 2018 - 2019’. En zal tevens in de Leusder Krant van 25 april worden gepubliceerd. De seizoenbrochure zal ook op verschillende plaatsen in de gemeente Leusden beschikbaar zijn, waaronder de bibliotheek in Winkelcentrum de Hamershof.

Vertrek oprichter en bestuurslid Valleiconcerten Willem Veltheer

In de loop van 2017 liet Willem Veltheer aan het bestuur van de Stichting Valleiconcerten weten dat hij aan het eind van het seizoen 2017-2018 afscheid wilde nemen. In november deelde hij mee dat hij, om persoonlijke redenen, het seizoen niet meer zou afmaken, maar zich reeds op dat moment wilde terugtrekken.

Willem Veltheer was gedurende bijna 50 jaar zeer betrokken bij kamermuziekconcerten in Leusden en omgeving: in 1974 als medeoprichter van de Stichting Valleiconcerten, de eerste jaren daarna als voorzitter en over de gehele periode als programmeur van de concerten.

In die functie verzorgde hij elk jaar, samen met zijn andere bestuursleden, een mooi en afwisselend programma met topensembles en solisten van nationale en internationale reputatie en met veelal opvallende muziekkeuzes. Zijn informatie kreeg hij ook door vele concertafspraken elders in het land.

Willem Veltheer heeft veel betekend voor de Valleiconcerten en Leusden is, vooral dankzij hem, een bekend en toonaangevend kamermuziekpodium in het land geworden. Door zijn goede contacten met impresariaten en musici, wist hij steeds vele topmusici naar Leusden te halen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Willem Veltheer een prachtig boekje geschreven over het wel en wee van de Valleiconcerten in die periode. In dat boekje komen zijn schrijftalent, de liefde voor muziek en zijn humor, duidelijk naar voren.

Zijn opvolger in het bestuur is Gert Verberne. Hij heeft de afgelopen twee jaar al nauw met Willem Veltheer samengewerkt bij het samenstellen van de concerten. Willem Veltheer is blij een muziekkenner bij uitstek, als zijn opvolger te hebben.

Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten dankt Willem Veltheer voor zijn bijdrage aan het Leusdense muziekleven, die van onschatbare waarde is geweest en hoopt hem nog vaak bij de Valleiconcerten te ontmoeten.

Het bestuur

Familieconcert voortaan in herfstvakantie

Het familieconcert van de Stichting Valleiconcerten wordt voortaan indien mogelijk, op de laatste zondag van de herfstvakantie gehouden en niet meer op de laatste zondag van de Kerstvakantie. Dit najaar vindt het familieconcert plaats op zondag 4 november.

Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten heeft hiertoe besloten, omdat de Kerstvakantie voor veel gezinnen een ‘overvol’ programma kent met de Kerstdagen en de jaarwisseling.

De familieconcerten worden al sinds 2005 gegeven en passen bij de doelstelling van de Stichting Valleiconcerten om (jonge) kinderen spelenderwijs met klassieke muziek te laten kennismaken.  

Het familieconcert vindt, met medewerking van sponsor VODW in Leusden, plaats in het atrium van het hoofdkantoor van VODW aan het Leusdereind 52 in Leusden. En begint ’s middags om 14.00 uur. 

Het familieconcert maakt geen deel uit van het abonnement. Toegangskaarten kosten € 5 voor kinderen en € 10 voor volwassenen en zijn te bestellen door het totaalbedrag over te maken naar rekening NL06 RABO 033 59 19 677 t.n.v. Valleiconcerten te Leusden met vermelding van ‘familieconcert 2018’ en met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, alsmede uw volledige adresgegevens.   

Inschrijven op nieuwsbrief Valleiconcerten

Sinds het begin van het lopende seizoen 2017 – 2018 kunnen abonnees van de Valleiconcerten en andere belangstellenden, een (gratis) nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Valleiconcerten. Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten wil met deze nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van onderwerpen die betrekking hebben tot de Valleiconcerten.

Onderwerpen in de nieuwsbrief zijn van praktische aard (zoals over het parkeren rond de Dorpskerk, of de vervanging door ziekte van de pianist in ons openingsconcert), maar kunnen ook gaan over zaken die voor onze concertgangers van belang (kunnen) zijn (zoals aandacht voor de musici die eerder bij ons optraden, of binnenkort zullen optreden).

Wie deze nieuwsbrief -waarvan er inmiddels enkele werden verzonden- wil ontvangen, kan dit per e-mail laten weten aan info@valleiconcerten.nl onder vermelding van uw naam en uw woon- en e-mailadres.

Met de 50-Plus Bus naar de Valleiconcerten?

Dat kan.
De bus haalt u thuis op en brengt u naar de Dorpskerk voor
een gering bedrag (onder voorbehoud) van € 3,20 en de chauffeur brengt u
na afloop weer naar huis. De chauffeur is gedurende het concert aanwezig.
Voor meer informatie: Tel: 033-3034444.