Nieuws

Abonnementen Valleiconcerten uitverkocht

De abonnementen voor het komende seizoen 2018 – 2019 van de Stichting Valleiconcerten (het 45ste seizoen, ofwel het 9de lustrum) zijn inmiddels uitverkocht.

De belangstelling voor de zeven concerten was dermate groot, dat de laatste van de 280 beschikbare abonnementen in de eerste dagen van juni waren verkocht.

Voor alle concerten zijn nog wél losse kaarten verkrijgbaar, evenals voor het familieconcert, dat geen deel uitmaakt van het abonnement. Hoe u kaarten kunt bestellen, leest u op elders op deze website onder het kopje ‘Verkoop’.

Vertrek oprichter en bestuurslid Valleiconcerten Willem Veltheer

In de loop van 2017 liet Willem Veltheer aan het bestuur van de Stichting Valleiconcerten weten dat hij aan het eind van het seizoen 2017-2018 afscheid wilde nemen. In november deelde hij mee dat hij, om persoonlijke redenen, het seizoen niet meer zou afmaken, maar zich reeds op dat moment wilde terugtrekken.

Willem Veltheer was gedurende bijna 50 jaar zeer betrokken bij kamermuziekconcerten in Leusden en omgeving: in 1974 als medeoprichter van de Stichting Valleiconcerten, de eerste jaren daarna als voorzitter en over de gehele periode als programmeur van de concerten.

In die functie verzorgde hij elk jaar, samen met zijn andere bestuursleden, een mooi en afwisselend programma met topensembles en solisten van nationale en internationale reputatie en met veelal opvallende muziekkeuzes. Zijn informatie kreeg hij ook door vele concertafspraken elders in het land.

Willem Veltheer heeft veel betekend voor de Valleiconcerten en Leusden is, vooral dankzij hem, een bekend en toonaangevend kamermuziekpodium in het land geworden. Door zijn goede contacten met impresariaten en musici, wist hij steeds vele topmusici naar Leusden te halen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Willem Veltheer een prachtig boekje geschreven over het wel en wee van de Valleiconcerten in die periode. In dat boekje komen zijn schrijftalent, de liefde voor muziek en zijn humor, duidelijk naar voren.

Zijn opvolger in het bestuur is Gert Verberne. Hij heeft de afgelopen twee jaar al nauw met Willem Veltheer samengewerkt bij het samenstellen van de concerten. Willem Veltheer is blij een muziekkenner bij uitstek, als zijn opvolger te hebben.

Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten dankt Willem Veltheer voor zijn bijdrage aan het Leusdense muziekleven, die van onschatbare waarde is geweest en hoopt hem nog vaak bij de Valleiconcerten te ontmoeten.

Het bestuur

Inschrijven op nieuwsbrief Valleiconcerten

Sinds het begin van het lopende seizoen 2017 – 2018 kunnen abonnees van de Valleiconcerten en andere belangstellenden, een (gratis) nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Valleiconcerten. Het bestuur van de Stichting Valleiconcerten wil met deze nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte houden van onderwerpen die betrekking hebben tot de Valleiconcerten.

Onderwerpen in de nieuwsbrief zijn van praktische aard (zoals over het parkeren rond de Dorpskerk, of de vervanging door ziekte van de pianist in ons openingsconcert), maar kunnen ook gaan over zaken die voor onze concertgangers van belang (kunnen) zijn (zoals aandacht voor de musici die eerder bij ons optraden, of binnenkort zullen optreden).

Wie deze nieuwsbrief -waarvan er inmiddels enkele werden verzonden- wil ontvangen, kan dit per e-mail laten weten aan info@valleiconcerten.nl onder vermelding van uw naam en uw woon- en e-mailadres.

Met de 50-Plus Bus naar de Valleiconcerten?

Dat kan.
De bus haalt u thuis op en brengt u naar de Dorpskerk voor
een gering bedrag (onder voorbehoud) van € 3,20 en de chauffeur brengt u
na afloop weer naar huis. De chauffeur is gedurende het concert aanwezig.
Voor meer informatie: Tel: 033-3034444.