Contact

Stichting Valleiconcerten
Kamer van Koophandel nr. 41188650
ANBI-nr. 0040.21.642
IBAN NL06RABO0335919677

Postadres secretariaat:
Bitterschoten 48
3831 PC Leusden
Tel: 033-4945433

Kaartverkoop
Tel: 033-4945643
kaarten@valleiconcerten.nl

Het e-mail adres van de stichting is: info@valleiconcerten.nl

Bestuur

Voorzitter
Ir. D. A. van Dorp

Lid (programmeur)
Dr. G.H.M. Verberne

Secretaris
Ir. T. Rolle

Penningmeester
mw. E.M. van der Hoeve-van Duuren

Lid (financieel adviseur)
mw. C. van Dis

Lid (familieconcert en programma's)
mw. E. Theron Mulder

Lid (voorlichting en PR)
dhr. R. J. M. Lesparre